บางใหญ่อีสปอต

2
0

BANANAH-TEAM

Game 1

Team win : BANANAH-TEAM

บางใหญ่อีสปอต

0

Players K A D
อิอิ
Total 0 0 0

BANANAH-TEAM

0

Players K A D
iGNew-
Total 0 0 0

Game 2

Team win : BANANAH-TEAM

บางใหญ่อีสปอต

0

Players K A D
อิอิ
Total 0 0 0

BANANAH-TEAM

0

Players K A D
iGNew-
Total 0 0 0

Game 3

Team win : BANANAH-TEAM

บางใหญ่อีสปอต

0

Players K A D
อิอิ
Total 0 0 0

BANANAH-TEAM

0

Players K A D
iGNew-
Total 0 0 0