ฮัลโหลอยู่ไหน

2
0

BS_CHONBURI

Game 1

Team win : BS_CHONBURI

ฮัลโหลอยู่ไหน

0

Players K A D
ROkinstariKE
Total 0 0 0

BS_CHONBURI

0

Players K A D
บุษบา]
Total 0 0 0

Game 2

Team win : BS_CHONBURI

ฮัลโหลอยู่ไหน

0

Players K A D
ROkinstariKE
Total 0 0 0

BS_CHONBURI

0

Players K A D
บุษบา]
Total 0 0 0