46th กีฬาสีมหาวิทยาลัย Esports ROV [ ชื่อ ม. ]

By CusNo11187193

Start : 29/11/18 - 30/11/18

Nov 29 - Nov 30

0/256

On Going

Tournament Information

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องคงสถานภาพเป็นนักศึกษา และทีมของผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น
2. อายุไม่เกิน 23 ปี
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องมี เกรดเฉลี่ย  2.00 ขึ้นไป และมีหน่วยกิต  13 หน่วยกิต 
4. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องมีสมาชิกในทีม 8 คน (ตัวจริง 5 คนและตัวสํารอง3 คน)
5. ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถลงแข่งได้เพียง 1 ทีม
6. ตัวแทนมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ทีม ต้องเป็นผู้ชนะ 1 ใน 3 ของการแข่งขัน ที่มีผู้เข้าแข่งขั้นต่ำอย่างน้อย 64 ทีม หรือ เป็นผู้ชนะ 1 ใน 3 ในรายการRoV Young Master Championship 

 

ขั้นตอนการสมัคร
1.1 หัวหน้าทีมสร้างทีม สร้างทีมTournament
1.2 นำ Code Team แจกให้กับสมาชิกในทีม
1.3 สมาชิกนำ Code Team ที่ได้รับไป Add เพื่อเข้าทีม
1.4 เมื่อสมาชิกเข้าทีมครบตามจำนวน  หัวหน้าทีมสมัครการแข่งขัน
#ดูคลิปตัวอย่างการสมัครแข่งที่นี่ : https://www.youtube.com/watch?v=mdccSb1MwUE

Structure

Prize

-

Regulation

กติกาการแข่งขัน
1.ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สมัครผ่านระบบ  Myarena
2. การแข่งขันทุกรอบต้องแข่งขันโหมดสร้างห้อง Caldavar Valley: Tournament Mode เท่านั้น
3. หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 
4. คําตัดสินของคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด  
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. แข่งขันผ่านเซิร์ฟเวอร์จริงของ Garena RoV ประเทศไทยเท่านั้น
7. ใช้บัญชีส่วนตัวของผู้เล่นในการแข่ง 
8. สามารถใช้รูนส่วนตัวทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม 
9. จํานวนเกมการแข่งขัน  ชนะ 2 ใน 3 แพ้คัดออก
10. หากมีฝ่ายใดเข้าร่วมแข่งสายเกินเวลาที่กําหนดจะถูกปรับแพ้ทันที 
11. ห้ามใช้คําพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น มีโทษปรับแพ้ทันที 
12. ห้ามใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้ และแบนไอดีตลอดชีวิต
13. ห้ามให้ผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่อหรือผู้เล่นจากสายการแข่งอื่นลงการแข่งขันแทน มีโทษปรับแพ้ทันที
14. ห้ามส่งผลการแข่งขันเท็จ มีโทษปรับแพ้ทันที 
15. การหลุดออกจากเกม (Disconnect)
15.1) ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทําการหยุดเกมชั่วคราว
15.2) หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ
15.3) การโกง และการใช้วิธีได้เปรียบที่ไม่ชอบธรรม 
15.4) ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมช่วยหรือ map hack ในการช่วยเล่นทุกประเภท 
15.5) การโกง การใช้ข้อผิดพลาดของเกม และโปรแกรมช่วยเล่นจะมีผลทําให้ทีมที่ใช้นั้นถูกแบนออกจากการแข่งขันทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตอย่างถาวร
15.6) ห้ามจงใจหลุดจากการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ทันที 
16.ห้ามทําให้ฝั่งตรงข้ามชนะอย่างชัดเจน (ล้มมวย)