SF2 SEIZE WAR Tournament 2016

By OFFICIAL

Start : 07/12/16 - 15/12/16

Tournament Information

แผนทีใช้แข่งขัน
Round 1 วันที่ 7 ธ.ค.59   แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Hangar, แผนที่ 2 - Desert Camp) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Ryokan
Round 2 วันที่ 8 ธ.ค.59   แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Shipyard, แผนที่ 2 - Embassy) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Construction Site
Round 3 (สายบน) วันที่ 9 ธ.ค.59 แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Station, แผนที่ 2 - Hangar) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Quarantine
Round 3 (สายล่าง) วันที่ 13 ธ.ค.59 แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Ryokan, แผนที่ 2 - Construction Site) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Desert Camp
Round 4 (สายบน) วันที่ 14 ธ.ค.59 แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Quarantine, แผนที่ 2 - Hangar) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Shipyard
Round 4 (สายล่าง) วันที่ 15 ธ.ค.59 แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Embassy, แผนที่ 2 - Station) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Quarantine
** 8 ทีมสุดท้ายผ่านเข้าแข่งรอบออฟไลน์ วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.59  @ Arena+ FPSThailand Stadium **

Structure

Structure is coming

Prize

-

Regulation

กฏกติการูปแบบการแข่งขัน

1. ระบบแข่งขันจำนวน 8 Win (แข่งขันระบบ Best of 3) 

2. ใน 1 ทีม ผู้เล่นสามารถใช้ปืนประเภทสไนเปอร์ได้เพียง 2 คน เท่านั้น

3. ในจำนวนผู้เล่น 5 คน จะมีหรือไม่มีสไนเปอร์เลยก็ได้ (กล 5 คน)

4. สามารถใช้อาวุธและไอเทมได้ทุกชนิดไม่จำกัด

5. หากขณะแข่งขันอยู่นั้นเกิดปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์หรือเกิดปัญหาจากอุปกรณ์ของทางผู้เล่นเองทำให้การแข่งขันต้องเลื่อนออกไปทีมที่เป็นผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะได้รับการเตือนครั้งที่1 และหากมีการเตือนครั้งที่2 จะถือว่า win ที่หลุดนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีและแข่งขันต่อไป

6. ใน 1 ทีมประกอบไปด้วยผู้เล่น 5 คน และตัวสำรอง 2 คน(มีหรือไม่มีก็ได้) การเปลี่ยนใช้ตัวสำรอง ต้องทำให้เสร็จก่อนจะเริ่มการแข่งเท่านั้น

7. ชื่อตัวละครและชื่อของผู้เข้าแข่งขัน จะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลง หากทีมงานตรวจพบ จะถูกปรับแพ้ทันที

8. ผู้เล่นสามารถใช้ Chat ได้สำหรับทีมเดียวกันเท่านั้น

9. อนุญาตให้บรรจุอาวุธได้เพียง 1 Type (Type A เท่านั้น) ส่วนใน Type อื่นๆต้องปลดออกทั้งหมด

10. ถ้าผู้เล่นทีมใด ไม่รักษากติกา ไม่รักษามารยาท เจตนาโกง ใช้บัคของเกม ใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรืออื่นใดที่สร้างความวุ่นวาย หรือสร้างข้อได้เปรียบอย่างไม่ถูกต้อง ทางทีมงานจะทำการเตือน ปรับแพ้หรือตัดสิทธิ์การแข่งขันของผู้เล่นคนนั้นๆหรือผู้เล่นทั้งทีม การตัดสินขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทีมงานแต่เพียงผู้เดียว 

11. เริ่มการแข่งขันเวลา 20.00 น. สายได้ไม่เกิน 30 นาที และต้องรายงานผลภายใน 24.00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน (ซึ่งทีมที่เข้าห้องพร้อมแข่งขันและมีการนัดอยู่ในช่วงเวลา 20.00 - 20.30 นั้นถือเป็นทีมที่พร้อมจะแข่ง ซึ่งสามารถโพสชนะบายได้ทันทีหากอีกทีมเข้าห้องไม่พร้อมภายในเวลา 20.30 ซึ่งเป็นช่วงเวลามาตรฐาน)

12. การนัดแข่งจะสามารถนัดเวลาได้ภายในช่วง 20.00 - 20.30 หากมีทีมใดทีมนึงต้องการแข่งขันนอกเหนือเวลานี้จะต้องได้รับการยินยอมจากอีกทีมเท่านั้น หากไม่มีการยินยอมการแข่งขันจะต้องเริ่มภายในเวลา 20.00 - 20.30 เท่านั้น ซึ่งผู้ที่มี Screen Shot ความพร้อมภายในช่วงเวลาคือทีมที่ถูกต้อง(ยกเว้นคู่ที่ทีมงานนัดให้ถ่ายทอดสดเวลา 21.00 น. จะนับเวลากลางเป็น 21.00 น.) 

13. หากมีการโพสนัดแข่งขันแล้วหากทีมคู่กรณี ไม่มาตอบโพสนัด เมื่อเลยเวลา 20.30 ทีมที่โพสนัดในช่วงเวลาสามารถโพสผลชนะบายได้ทันทีที่กระทู้ส่งผล โดยมี Screen Shot ของ 5 ผู้เล่นที่อยู่ในห้องพร้อมแข่ง (ในโพสนัดต้องมีชื่อห้องและ Password ชัดเจน)

14. การส่งผลการแข่งขัน จะต้องมี Screen Shot ของ Scoreboard มาด้วย หากไม่ส่ง Screenshot และถูกอีกทีมหนึ่งประท้วงเรื่องผลการแข่ง จะต้องทำการแข่งใหม่ ตามเวลาที่ทีมงานกำหนด

15. กรณีร้องเรียนหรือประท้วงการแข่งขันต้องมีบันทึกแสดงหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้และต้องยื่นส่งหลักฐานภายในวันที่แข่งขัน ก่อนเที่ยงคืน   

***ส่งคำร้องทาง Webboard ของ Tournament เท่านั้น***