MyArena Bomber Match Tournament

By OFFICIAL

Start : 26/10/16 - 01/11/16

Tournament Information

 

 

MyArena ร่วมกับ Special Force 2 จัดการแข่งขันในรายการ MyArena Bomber Match Tournament ชิง Item และ DE ภายในเกม จัดการแข่งขันในในรูปแบบ วางบอม เพื่อให้เพื่อนๆได้มาประลองฝีมือก่อนที่จะมีการแข่งขันใหญ่ พร้อมแล้วลุย !!!

รายละเอียดการเปิดรับสมัครการแข่งขัน
เปิดรับสมัครการแข่งขัน : 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559
จับสายการแข่งขัน
       : 10 ตุลาคม 2559
เริ่มแข่งขัน                  
: 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 

 

Prize

รายละเอียดของรางวัลStructure

รูปแบบการแข่งขัน

เกม : Special Force 2

รูปแบบ : Single Elimination (แพ้ตกรอบ)

รูปแบบ : 5 vs 5    Mode BombMatch

เวลาแข่งขันแต่ละรอบ :  8 WIN

รูปแบบการเข้ารอบ : Knock Out

เวลาในการแข่งขัน : 3 นาที

แผนทีใช้แข่งขัน

Round 1 วันที่ 26 ต.ค.59   แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Hangar, แผนที่ 2 - Desert Camp) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Ryokan

Round 2 วันที่ 27 ต.ค.59   แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Shipyard, แผนที่ 2 - Embassy ) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Construction Site

Round 3 วันที่ 28 ต.ค.59 แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Station, แผนที่ 2 - Hangar ) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Quarantine

Round 4 วันที่ 29 ต.ค.59 แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Ryokan, แผนที่ 2 - Construction Site ) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Desert Camp

Round 5 วันที่ 30 ต.ค.59 แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Quarantine, แผนที่ 2 - Hangar ) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Shipyard

Round 6 (Semi Final) วันที่ 31 ต.ค.59 แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Embassy, แผนที่ 2 - Station ) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Quarantine

Round 7 (Final) วันที่ 1 พ.ย.59 แผนที่ใช้การแข่งขัน (แผนที่ 1 - Shipyard, แผนที่ 2 - Desert Camp ) กรณีต้องเล่นแผนที่ 3 - Ryokan

 

Regulation

-